Over ons

Mollenakker is een kleinschalige bio-boerderij in Adegem, Oost Vlaanderen, waar ik, Geert De Clercq, met veel passie biologische groenten teel op biologisch akkerland van mijn schoonbroer Johan Sierens en zus Tine die zelf een biologisch melkgeiten bedrijf uitbaten in Adegem.  Met de verkoop van onze groenten richten we ons vooral op rechtstreekse verkoop,  markten en leveren we pakketten aan huis.  Ook beleveren we restaurants, winkels en marktkramers in de nabije en ruimere omgeving.
Om een zo ruim mogelijk aanbod te kunnen bieden waaronder fruit kopen we producten aan.  Hierbij gaat onze voorkeur naar rechtstreekse aankoop bij collega's in de buurt of bij biologische groothandel met dan terug de voorkeur voor Belgische producten.

Waar zit het verschil

Het verschil  begint  1 / bij een goede, vruchtbare bodem met goede structuur.  Door de samenwerking met m'n schoonbroer die melkgeitenbedrijf uitbaat kunnen we volop inzetten op grote teeltrotatie wat de bodem en dus ook de gewassen ten goede komt.  Teeltrotatie voorkomt bodemmoeheid ( te lang dezelfde teelt op dezelfde grond ) waardoor de kans op plagen of ziektes vermindert.  Op deze wijze kan de bodem tijdig rusten doordat gras-klaver wordt ingezaaid.  De gras-klaver past perfect in het rantsoen van de geiten maar zorgt intussen ook voor een vruchtbare bodem.  De klaver is een natuurlijke stikstof-fabriek.  Hij haalt de gepaste hoeveelheid stikstof uit de lucht om de plant te voeden ( vergelijkbaar met de functie van bomen ) en zodoende is gebruik van kunstmest niet nodig.  Dit alles aangevuld met stalmest van de geiten komt de groententeelt ten goede.

                                      2 / Het zaad voor bio-gewassen wordt geselecteerd op smaak en op resistentie tegen ziekten en plagen waar in de gangbare landbouw vooral de grote productie primeert, dit ten koste van bv de smaak of niet resistent zijn, waarvoor op z'n beurt dan gesproeid dient te worden. 
                                           Kort samengevat :  Met respect voor de bodem biedt de aarde zoveel lekkers zonder pesticiden en kunstmest.  Zorgvuldig geselecteerd zaad is van groot belang.  De bodem is de schatkist van de bio-boer.  

 Het verschil dat proef je !